18th International Interdisciplinary Seminar

Barcelona, 1.-6. siječnja 2016.

Seminar je namijenjen studentima i mladima koje zanima znanost, filozofija i vjera. Cilj seminara je prikazati i objasniti vezu između vjere i znanosti, uzimajući u razmatranje najnovije znanstvene spoznaje i njihove filozofske implikacije. Tijekom seminara osim predavanja bit će prilike prisustvovati zanimljivim raspravama, upoznati kolege iz drugih zemalja te razgledati Barcelonu.

Više informacija o temi možete pronaći ovdje.

Smještaj: puni pansion, organiziran u Studentskom domu Pedralbes u Barceloni, gdje se i održava seminar.

Putovanje: avionom. Svatko sam kupuje vlastitu avionsku kartu, moguć dogovor da se putuje zajedno.

Cijena povratne karte: od 1700 kn na skyscanner.com

Cijena seminara: 210 € (mogućnost popusta za studente)

Prijava i ostale informacije: vuko.brigljevic@gmail.com